Thanh lý gấp Samsung s7 gl iphone

Thanh lý gấp Samsung s7 gl iphone. muốn bán hoặc gl iphone 6,6plus bù trừ hợp lý, ai có máy ngang tầm giao dich tại nhà. máy ok k lỗi gì. Giá thanh lý 5.000.000 đ. LH: 01688027216.

Thanh lý gấp Samsung s7 gl iphone
Thanh lý gấp Samsung s7 gl iphone

Xem ngay chợ đồ cũ Hải Phòng để cho nhiều lựa chọn hơn.